Recent Submissions

 • Fani ya isimujamii kwa shule za sekondari 

  Ipara, Isaac O.; Maina, Geoffrey (Oxford University Press, Nairobi, 2008)
  Fani ya Isimujamii kwa Shule za Sekondari ni kitabu kitokanacho na juhudi za makusudi za kuziba pengo la ukosefu wa vitabu kwenye ufundishaji wa somo la Isimujamii katika shule za sekondari. Kitabu hiki kimeandikwa na ...
 • Ijaribu na Uikarabati 

  Waititu, Francis; Ipara, Isaac O. (Oxford University Press East Africa Ltd 2018, 2018)
 • Utekelezaji wa silabasi mpya ya somo la Kiswahili katika shule za upili: Mtazamo wa walimu 

  Ipara, Isaac O. (Kiswahili na Elimu Nchini Kenya pp191-204. Nairobi: Twaweza Communications & CHAKITA-Kenya, 2007)
  Utekelezaji wa silabasi mpya ya somo la Kiswahili katika shule za upili: Mtazamo wa walimu Kiswahili na Elimu Nchini Kenya pp191-204. Nairobi: Twaweza Communications & CHAKITA-Kenya